„FoundationOne®CDx“ kliniškai reikšmingas plaučių vėžio mėginiuose nustatytas pažaidas gali susieti su plaučių vėžiui gydyti tinkamos taikinių terapijos rūšimis ir klinikiniais tyrimais.2,8 Šie duomenys gali padėti gydytojui sudarant paciento gydymo planą. Iki dabar „FoundationOne®CDx“ tyrimu buvo nustatyta daugiau kaip 20 000 nesmulkialąstelinio plaučių vėžio (NSLPV) ir antrinių plaučių vėžių genominių profilių. Šie duomenys nuolat kaupiami išsamioje „Foundation Medicine“ genomo duomenų bazėje – „FoundationCORE“.6 

Klinikinė „FoundationOne®CDx“ tyrimo reikšmė, sergant plaučių vėžiu

Su plaučių vėžiu susijusių genų, kurie gali būti gydymo taikiniais, skaičius vien tik per praėjusį dešimtmetį labai padidėjo.16 2015 metais 31 plaučių adenokarcinoma sergančiam pacientui buvo nustatytos 96 genų pažaidos.8 Daugėjant žinomų vėžinių genų, didėja ir taikinių, kuriuose gali veikti tam tikri vaistai, skaičius. Kita vertus, darosi sunkiau ieškoti kiekvienos pažaidos atskirai.5,8,10,11 Naudojant „FoundationOne®CDx“, šios problemos išvengiama, nes tiriama šimtai žinomų onkogenų vienu metu, todėl padidėja kliniškai reikšmingos pažaidos suradimo tikimybė visų ligonių naviko mėginiuose.1,5

2004

2009

„FoundationOne®CDx“ tyrimo dėka plaučių vėžiu sergantiems pacientams gali būti pasiūlyta daugiau gydymo variantų

„FoundationOne®CDx“ tyrimas gali nustatyti tokius plaučių vėžio genų pakitimus, kurių galima nepastebėti tiriant kitais įprastais metodais, pvz. ne NGS paremtu metodu -fluorescentine in situ hibridizacija (FISH). Tokiu atveju, nenustačius genų pakitimų gali susiaurėti gydymo galimybės.18 „FoundationOne®CDx“ tyrimas tinka visų solidinių navikų genominių profilių tyrimams, tarp jų ir nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui (NSLPV) bei plaučių adenokarcinomai tirti.8,18

2015 metais išsamaus vėžio genomo profilio tyrimo metodu „FoundationOne®CDx“ 31 plaučių adenokarcinoma sergančiam pacientui buvo nustatytos 96 genų pažaidos.8

NSLPV sergančių pacientų tyrime išsamaus vėžio genomo profilio tyrimo metodu 35% pacientams buvo rasti ALK geno pakitimai, kurie nebuvo nustatyti tiriant FISH metodu.18

IŠSAMUS GENOMO PROFILIO TYRIMO METODAS PALENGVINA NCCN GAIRĖSE REKOMENDUOTĄ PLAUČIŲ VĖŽIO BIOŽYMENŲ TYRIMĄ - VIENU METU GALIMA IŠTRITI VISAS REKOMENDUOTINAS TIRTI PAŽAIDAS19 

 

71% pacientų buvo nustatyta3 1 genominė pažaida bent viename iš 8 geriausiai ištirtų su NSLPV susijusių onkogenų*1. Nustatytų mutacijų reikšmė:

pacientų 

buvo nustatytos

galimai kliniškai svarbios

pažaidos

pagal NCCN gaires**19

 

 

*EGFR, ALK, ROS1, RET, MET, BRAF, ERBB2, KRAS

**Kliniškai svarbi pažaida yra toks pakitimas, kuriam esant gali būti efektyvi taikinių terapija

arba dalyvavimas klinikiniame tyrime, kuriame tiriami ligos mechanizmą veikiantys vaistai.

 

Klinikinėje praktikoje „FoundationOne®CDx“ tyrimo dėka galima rinktis iš daugiau plaučių vėžio gydymo variantų – remdamiesi tyrimo rezultatais, gydytojai  gali skirti vaistus, įtraukti ligonius į specialias programas arba klinikinius tyrimus.2

pacientų buvo nustatyta³ 1 su vėžiu susijusių mutacija, kai galima skirti bent vieną JAV FDA registruotą priešvėžinės terapijos vaistą plaučių vėžiui ar kitoms ligoms gydyti (n=73/82)2

pacientų buvo pakeistas gydymas,

pvz.: pradėta taikinių terapija (n=37/82)1

pacientų buvo skirta FDA

registruota taikinių terapija (n=36/82)1

pacientų gydymo pakeitimas buvo veiksmingas

– 14% (5/43) pasiekė pilną atsaką,

o 50% (17/43) – dalinį atsaką1

Kad būtų pasirinkta tinkamiausia taikinių terapija, reikia tikslaus diagnostinio tyrimo, kuriuo būtų galima nustatyti visas kliniškai reikšmingas mutacijas.5,8

Nacionalinio išsamaus vėžio tinklo (NCCN) NSLPV gairėse plaučių vėžio genomo tyrimams rekomenduojama naudoti platesnio molekulinio profilio tyrimo metodus, todėl „FoundationOne“ naviko genomo profilio tyrimas yra pagrįstas.20

„FoundationOne“ tyrimu galima nustatyti ne tik genomo pažaidas, bet ir galimą ryšį  tarp TMB ir atsako į imunoterapiją, todėl gydytojai galėtų naudoti „FoundationOne“, norėdami prognozuoti pacientų atsaką į imunoterapiją.2

Ar „FoundationOne®CDx“ tyrimas tinka visiems vėžio tipams tirti?

„FoundationOne®CDx“ tyrimas tinka visų solidinių navikų tyrimams, tarp jų ir retiems bei nežinomos kilmės vėžiniams susirgimams, recidyvavusiems arba metastazavusiems solidiniams navikams ir visiems plaučių vėžio tipams, tirti.1,7

Šis tyrimo metodas gali būti naudingas, kai reikia pasirinkti tarp daugelio gydymo variantų arba, atvirkščiai, kai gydymo variantų beveik nėra, arba, kai nustatomos nebūdingos arba retos solidinių navikų genominės pažaidos, kurių lengva nepastebėti atliekant įprastinius tyrimus.8–10

Apsilankykite mūsų užsakymo puslapyje, kur sužinosite, kaip jau šiandien galėtumėte pradėti „FoundationOne®CDx“ tyrimą
Sužinokite daugiau apie „FoundationOne®CDx“ tyrimą:
UŽSAKYKITE
References
 1. FoundationOne technical information.
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.